مهندسان مشاور پردیسان سازه در سال 1379 با هدف ارائه خدمات و مطالعات طراحی جهت پروژه‌های عمرانی در گرایش‌های مختلف مهندسی از قبیل راه آهن، مترو، ابنیه، بندرسازی و سازه‌های دریایی، پلسازی، توسعه منابع آب و سدسازی با همت جمعی از مهندسان و متخصصان خبره و اساتید دانشگاهی پایه ریزی گردید.

در نیمه دوم سال 1384 این مشاور با هدف مشاركت در پروژه‌های بزرگ در قالب EPCMو EPCFو EPCو MC نسبت به تجمیع کلیه سوابق و تجارب خود اقدام نمود و در حال حاضر دارای رتبه های مشاور در زمینه های مشروحه ذیل میباشد:

 • رتبه یک در رشته ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و نظامی
 • رتبه یک در رشته راه آهن و ابنیه فنی مرتبط
 • رتبه دو در رشته بندر سازی و سازه های دریایی
 • رتبه سه در رشته سازه
 • رتبه سه در ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیر عامل

مهندسین مشاور پردیسان سازه در حال حاضر دارای 12 دفتر و 2 نمایندگی در 11 استان ایران می باشد.

 

دپارتمان ها:

 • دپارتمان تخصصی راه آهن و مترو
 • بخش تخصصی زیرسازی راه آهن و مترو
 • بخش تخصصی روسازی راه آهن و مترو
 • بخش تخصصی علائم و ارتباطات
 • بخش تخصصی ناوگان و بهره برداری ریلی
 • دپارتمان مدیریت پروژه
 • دپارتمان تخصصی سازه
 • دپارتمان تخصصی معماری
 • دپارتمان تخصصی برق و مکانیک
 • دپارتمان کنترل پروژه-هزینه
 • دپارتمان تخصصی تاسیسات آ‌ب و فاضلاب
 • دپارتمان مقاوم سازی